Ondernemingsraadverkiezing

De OR-verkiezing is een belangrijke gebeurtenis voor de ondernemingsraad. Wij faciliteren voor diverse organisaties de ondernemingsraadverkiezingen en meer.

Voor een sterke en slagvaardige OR

‘Medezeggenschap is de uitoefening van het fundamentele recht van de mens om besluiten die (ook) hemzelf betreffen te beïnvloeden.’ Dit is een definitie die wij van harte onderstrepen. Een grote naamsbekendheid en positief imago onder werknemers zijn echter nog geen garantie voor een hoge verkiezingsopkomst. Net zoals formele medezeggenschapsregels en faciliteiten nog geen garantie zijn voor een grote feitelijke medezeggenschap. Effectmeting biedt u daarom de volgende interactieve OR-oplossingen: Digitaal Stemmen en de OR Monitor.

Wie zijn wij?

– Expert op het gebied van het uitvoeren en begeleiden van OR-verkiezingsprocessen
– Innovatieve en onafhankelijke organisatie met kennis van de wettelijke voorschriften
– Gericht op het versterken van de relatie met de achterban
– Jarenlange ervaring met kwantitatief en online onderzoek


Effectmeting
Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum
Tel: 0251 822769
EFFECTMETING_logo